Sint-Jorislezing 5 oktober 2019

“Nederland en zijn buren: over oude reflexen en
nieuwe realiteiten”

Vierhonderd jaar geleden werd de grondlegger van de Nederlandse onafhankelijkheid, Johan van Oldenbarnevelt, onthoofd: pragmaticus, organisatietalent, doener, control freak en de grootste staatsman, die de Republiek voortbracht, opgegroeid in één van de Muurhuizen van Amersfoort. Hij smeedde zeven rebelse gewesten tot een functionerende unie onder leiding van Holland. Hij leerde ons land het ragfijne spel met de ons omringende grootmachten om zo als kleine natie in het midden onze onafhankelijkheid te behouden.
Geloofskwesties mochten geen splijtzwam zijn in de broze eenheid van de opstandige gewesten.

Argwaan tegen overvleugeling door onze buren zit vanaf het begin van ons land diep ingebakken, maar het kan ons ook voor de
voeten lopen in een tijd dat grootmachten in de wereld niet langer Frankrijk, Duitsland of Groot-Brittannië zijn, maar China, Amerika en, Facebook en Google. Moeten, kunnen we ons vrijmaken van oude reflexen om in de nieuwe wereld welvaart en welzijn van onze bevolking te beschermen en te bevorderen?

Sint Jorislezing

Op zaterdagmiddag 5 oktober 2019 vindt de Jorislezing plaats in de Sint-Joriskerk van Amersfoort. De Jorislezing is een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De
toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open.


dr. H.P.M. (Ben) Knapen
Ben Knapen (68) is fractievoorzitter voor het CDA in de Eerste Kamer. Voordat hij senator werd, was hij onder meer
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en Ontwikkelingssamenwerking), directeur-generaal van de Europese Investeringsbank, lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook als journalist was hij jarenlang actief; als correspondent in Zuid-Oost Azië, in de Verenigde Staten en het oude West-Duitsland. Van 1990 tot 1996 was hij hoofdredacteur van het NRC Handelsblad. Recent verscheen een hernieuwde uitgave van zijn boek: De man en zijn staat: Johan van Oldenbarnevelt, 1547-1619.