Blogspot berichten 2010

27 november 2010 – Woord zoekt Woord

Drie vrouwen uit de christelijke, islamitische en joodse religie wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de verschillen en overeenkomsten die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de gehele multiculturele samenleving in Nederland. In Woord zoekt Woord hebben zij teksten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij zich tenslotte ook aan actuele en netelige vragen. Een uniek boek dat een belangrijke bijdrage levert aan een beter onderling begrip tussen mensen uit deze drie geloofstradities – jodendom, christendom en islam.

Francien van Overbeeke-Rippen, christen, (lid van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies) promoveerde op een proefschrift over afstand en nabijheid tussen islam en christendom. Ze publiceerde o.a. Ibrahiem en Abraham en Over en weer. Ze stond aan de wieg van de Stichting Trialoog.

Ruth Rozeboom, joodse, studeerde vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Internationale Universiteit van Lugano. Ze studeerde af op een fenomenologisch onderzoek naar joodse gebruiken. Ze is als docente betrokken bij de B. Folkertsma Stichting voor Talmoedica.

Karen Ghonem, moslima, promoveerde op de geschiedenis van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en Malmberg, twee van oorsprong katholieke uitgeverijen van school- en jeugdboeken. Ze is actief in moslimvrouwenorganisatie Al Nisa.


22 oktober 2010 – Bedreigingen opperrabbijn Binyomin Jacobs

Deze week hebben we kennis genomen van de vernielingen aangericht aan de woning van opperrabbijn Binyomin Jacobs in Schuilenburg. Voor de tweede maal in korte tijd zijn huis en goed van de Rabbijn aangevallen. Na de besmeuring van de Amersfoortse Synagoge in juni j.l. tekent zich een patroon af dat ons zorgen baart en dat ons brengt tot de uitroep: nu is het genoeg! Als mensen zelfs in hun persoonlijke levenssfeer worden aangevallen vanwege hun religieuze publieke functie dan is een grens overschreden.

Sinds haar oprichting werkt het Platform aan dialoog en verbondenheid tussen de religies en levensovertuigingen in de Amersfoortse samenleving. De leden van het platform betreuren daarmee daden die tolerantie en een beter verstaan van burgers verhinderen. De leden van het platform nemen krachtig stelling tegen uitingen, waarbij een religie of levensovertuiging wordt verguisd en beschimpt.

Wij roepen op tot respect voor en het eerbiedigen van de waardigheid van ieder mens en hun bezittingen en willen dan ook de inwoners van Amersfoort oproepen tot saamhorigheid en op respectvolle wijze met elkaar in dialoog te gaan.


4 juni 2010 – Amersfoort beklad

Met afgrijzen hebben de leden van het Amersfoorts Platform voor levensbeschouwingen en religies de schade gezien die is aangebracht aan een gebedshuis: de Amersfoortse Synagoge. Met rode verf is in de nacht van maandag op dinsdag 1 juni 2010 de ingang van dit huis van samenkomst bevuild.

Sinds haar oprichting werkt het Platform aan dialoog en verbondenheid tussen de religies en levensovertuigingen in de Amersfoortse samenleving. De leden van het platform betreuren daarmee daden die tolerantie en een beter verstaan van burgers verhinderen. De leden van het platform nemen krachtig stelling tegen uitingen, waarbij een religie of levensovertuiging wordt verguisd en beschimpt. Voor ons is heel Amersfoort beklad.

Wij roepen op tot respect voor en het eerbiedigen van de waardigheid van ieder mens en hun bezittingen en willen dan ook de inwoners van Amersfoort oproepen tot saamhorigheid en op respectvolle wijze met elkaar in dialoog te gaan.


Zaterdag 27 maart 2010 – Gemeentepenning voor Jan van der Eijk

Jan van der Eijk ontving de gemeentepenning ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies. Sinds de oprichting op 12 maart 1997 is hij voorzitter van dit platform. Zijn taak wordt overgenomen door ds Paul van der Harst, predikant van de Emmauskerk.

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper reikte hem de gemeentepenning uit voor zijn jarenlange inzet voor de verschillende geloofsgemeenschappen in Amersfoort tijdens het jaarlijkse stadsdebat dat plaats vond in het Rahman Educatief Centrum, gehouden op maandagavond 22 maart 2010.Vele jaren was Jan van der Eijk predikant van de Bergkerk en voorzitter van de Raad van Kerken. Een “verbindend mand” tussen de verschillende religies en levensovertuigingen in Amersfoort. Na ingrijpende gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh, wist hij de rust te bewaren binnen de diverse geloofsgemeenschappen. Ook bij verschillende voorvallen in moskee en kerk trad hij op en bemiddelde hij tussen de partijen. Zijn diepgaande en oprechte interesse in alle overtuigingen maken grote indruk. Evenals zijn drijfveer om mensen met elkaar te verbinden.

Naast de jaarlijks terugkerende stadsdebatten, organiseerde hij ontmoetingen tussen de verschillende religieuze stromingen uit Amersfoort en ging hij in dialoog. Op deze wijze bewerkstelligde hij respect en begrip tussen de verschillende levensopvattingen. Hij wist verschillen te overbruggen en mensen te inspireren om naar elkaar te luisteren.

Tijdens de festiviteiten van Amersfoort 750 gaf Jan van der Eijk als programmaleider leiding aan de “bezielende lijn”. Hij zette zich in voor de dansvoorstelling Spirit, het Galaconcert en de stadswandeling ‘Rondom de Toren’


22 maart 2010 – Stadsdebat “Wie denk jij wel dat ik ben?!”

Op 22 maart 2010 zal het jaarlijkse STADSDEBAT plaatsvinden van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.

JIJ KOMT TOCH OOK?!

Thema:
Ik maak het verschil! “Wie denk jij wel dat ik ben?!”

Speelt levensbeschouwing & religie hierbij een rol?

Ontmoeting, groepsdiscussie & debat en muziek
gastspreekster Shirin Milani, lid Bahá’í gemeenschap Amersfoort m.m.v. Rafael & Jairo (rap), Lianne zang) en gitarist Michiel, Sebastiaan van ’t Erve en burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper

Aan het eind van dit stadsdebat zal ook aandacht gegeven worden aan Jan van der Eijk, die na 13 jaar het voorzitterschap van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies zal overdragen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, v.a. 19:30 inloop
Adres: Rahman Educatief Centrum, Juliëttestraat 44, 3816 RC Amersfoort
Entree: Gratis