Bestuur

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Erna van Muijden-Karssen – Apostolisch Genootschap

Penningmeester: Gûrbüz Yalçin – Mevlana Moskee