Bestuur

Voorzitter: Paul van der Harst – PKN

Secretaris: Erna van Muijden-Karssen – Apostolisch Genootschap

Penningmeester: Henk Pijper – Humanistisch Verbond