Bestuur

Voorzitter: Harun Keskin

Secretaris: Erna van Muijden-Karssen – Apostolisch Genootschap

Penningmeester: Gûrbüz Yalçin – Mevlana Moskee