Christendom

De Raad van Kerken van Amersfoort vindt zijn uitgangspunt in de ontmoeting van christelijke kerken, die alle door het evangelie van Jezus Christus zijn ontstaan.
Direkt na de opstanding van Jezus Christus kwamen in Jeruzalem leerlingen bijeen, die hun leven in de geest van Jezus Christus wilden voortzetten. Zo ontstonden christelijke gemeenten die zie verspreidden over de wereld. Bij deze gemeenten sloten zich Joden aan en werd er een brug gelegd naar andere volkeren. Aanvankelijk werden de gemeenten geleid door leerlingen, die de naam apostelen kregen. Deze werden opgevolgd door oudsten, soms presbyters en soms bisschoppen genoemd. Rond hen ontstonden kringen die leiding gaven aan de gemeenten. Zij erkennen de Bijbel, het oude en het nieuwe testament, als bron en richtsnoer van hun wijze van leven. Tijdens algemene vergaderingen werd in de eerste eeuwen het beleid van de gemeenten vastgesteld. Zo ontstond de kerk, die wij nu verbonden met de cultuur van vele volkeren tegenkomen.
De Raad van Kerken van Amersfoort is een ontmoetingsplaats van voornamelijk westerse kerken. Leden van de Raad zijn o.a. de Oud-Katholieke en de Roomse Kerk en verschillende kerken van de reformatie. De Raad bevordert het gesprek tussen de diverse kerken, parochies en gemeenten en zorgt o.a. voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. De Raad is aanspreekpunt voor organisaties uit de samenleving en bevordert wederzijdse informatie aan en over kerken.