Doel

Het doel van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies is dat, binnen de regio Amersfoort een stimulerende bijdrage wordt geleverd aan de sociale cohesie waarbij wordt uitgegaan van de ‘Amersfoortse Kernwaarden.

Wat die kernwaarden zijn kunt u hier lezen.

De aangesloten levensbeschouwingen en religies zullen daar, met hun achterban, zelf inhoud aan geven door de onderlinge solidariteit van de leden te bevorderen en bij te dragen aan het respect voor ieders levensovertuiging.

He Platform wil een centraal aanspreekpunt zijn voor de leden van het Platform en voor de gemeentelijke overheid.