Hindoeïsme

In Amersfoort is de hindoegemeenschap vertegenwoordigd in de Stichting Multuculturele Evenementen Amersfoort (SMEA).
Het hindoeïsme is een levensbeschouwing, a way of life, vrij van elk dogma en dwingt niemand tot een bepaalde manier van aanschouwen of aanbidden van de Ene God. Het laat een ieder vrij in de keuze van zijn geloof en opvattingen, mits men maar oprecht is in zijn levenswandel. Het hindoeïsme is uiterst verdraagzaam, tolerant en vergevingsgezind.

De hindoes geloven dat het lichaam en de ziel twee aparte verschijnselen zijn. Het lichaam is slechts een tijdelijk onderkomen van de ziel. Men overlijdt als de ziel het lichaam verlaat. De ziel verlaat het lichaam en wordt in een ander lichaam opnieuw geboren, dat kan vele malen gebeuren afhankelijk van zijn karma (handelen).

De Moksha is de verlossing van de ziel uit de kringloop van opnieuw geboren worden en eenwording met God.
Een leven volgens het principe van dharma (ethisch handelen)heeft een goede Karma en een goede Karma heeft als resultaat een reïncarnatie op een hoger bewustzijnniveau of Moksha.

De hindoes die in Nederland wonen zijn grotendeels aanhangers van een van de twee stromingen nl. de Sanatan Dharma en de Arya Samaaj. De leer van Sanatan Dharma (eeuwige universele we waaraan alles en iedereen onderworpen is) berust op de 4 Veda’s, de Ramayana en de Bhagwat Gita. Zij geloven in reïncarnatie en ook de neerdaling van God. De Arya Samaaj beroept zich enkel op de Veda’s en hun grondlegger is Swami Dayanand. In hun tempels zijn geen beelden aanwezig en evenmin geloven zij in neerdaling en reïncarnatie.