Vredesweek 2020: “Wie of wat verbindt verschil”

Verslag dialoogbijeenkomst

Het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseerde op woensdag 23 september, midden in Corona tijd in het kader van de Vredesweek een bijeenkomst over “Wie of wat verbindt verschil”. Met ruim vijftien deelnemers op anderhalve meter afstand zat de kerkruimte van “de Bron” aan het Vogelplein toch nog aardig ‘vol’. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn werd de bijeenkomst door vrijwilligers van “De Bron” digitaal vastgelegd en een deel van het programma gedeeld kon worden via het internet.
Voorzitter van het Platform en gespreksleider van de avond Paul van der Harst interviewde eerst de twee hoofdpersonen van de avond Meryem Kilic-Karaaslan (bestuurskundige) en Abdellah Salama (jeugdhulpverlener). Paul stelde onder andere de vraag ‘Wat zijn de verschillen in onze samenleving waar jij het meest mee te maken hebt en hoe zie je daarbij kansen voor verbinding?’ Meryem keek naar de gestelde vragen meer met een helikopterview terwijl Abdellah meer een man is van de praktijk. Beiden gingen zowel vanuit eigen beroepspraktijk als ook vanuit hun persoonlijke ervaring op de vragen in.

Heel dichtbij kwam het aan het slot van de avond toen beiden aan de orde stelden wat het betekent als je steeds wordt bevraagd op je ‘anders-zijn’. Zeker in de tijden van aanslagen door islamitische extremisten en nu door uitlatingen van politici die je apart zetten. Dat – zo merkten we – is iets waartoe we zelf ook snel geneigd zijn: onderscheid maken, het ‘andere’, het ‘vreemde’ waarnemen en daar een oordeel aan koppelen.
Geanimeerd spraken de deelnemers aan de hand van een paar vragen in groepjes.
Leek het aan het begin door de afstand een ongezellige avond te worden, ten slotte trokken we de
conclusie: het was een gezellige avond, een bijeenkomst van gezellen, leerlingen van elkaar. Dit
soort ontmoetingen zouden er veel meer moeten zijn merkte één van de deelnemers op.