Vredesweek 2022: “Met de moed van de hoop”

In Nederland spelen nu wel tien crisissen volgens commentatoren! En wereldwijd nog meer. Of je het nieuws nu op de voet volgt, of van een afstand: je krijgt er toch een tik van mee. Hoe kun je voorkomen dat je verbitterd of onverschillig wordt? Dat je de neiging voelt om je af te sluiten omdat je geen raad weet met je verontwaardiging, angst of teleurstelling?

Jan Durk Tuinier leidde deze dialoogavond midden in de Vredesweek. Hij is sociaal pedagoog en verbonden aan de Stichting Vredeseducatie, bekend van onder meer de Democratiefabriek en het DOEboek Burgerschap. Aan de hand van Hokusai’s De grote golf van Kanagawa raakten we in gesprek over dreiging en zekerheid, over crisis en hoop.

Tijdens deze dialoogavond onderzochten we zowel het cynisme als de hoop door iets meer afstand te nemen van de chaos van de dag. Dat leverde mooie tips op om hoop te houden. Uitzoomen helpt om mooie ontwikkelingen te zien: in de afgelopen decennia is extreme armoede wereldwijd afgenomen en nam het aantal democratieën fors toe. Nog een probaat middel tegen somberheid: een nieuwsdieet. Ons reptielenbrein is getraind om dreigingen te herkennen, en slaat dus aan op slecht nieuws. Slecht nieuws is daardoor goed voor de ‘kijkcijfers’, en zal eerder krant, platform of praatprogramma bereiken dan goed nieuws. Train jezelf daarom in het herkennen van goed nieuws, of om het zelf te maken. En vergeet niet samen te lachen. De trailer van de film Mission: Joy over de ontmoeting tussen Desmond Tutu en de Dalai Lama liet ons zien hoe belangrijk plezier is, juist als je net als deze twee mannen aangrijpend leed hebt gezien en doorgemaakt.

We spraken in kleinere groepen door over de vraag hoe we zelf vrede kunnen maken. Dat leverde mooie inzichten op: vrede begint van binnen, met het zien van mooie kleine dingen. Vrede is een mindset. Vrede is in zekere zin subjectief (ieder heeft er een beeld bij) maar er is wel degelijk een grote gemene deler. En het tegenovergestelde van vrede is niet zozeer oorlog, maar on-vrede, of misschien wel on-tevredenheid. Hoe klein je invloed ook is: in je dagelijkse doen en laten kan ieder met de houding van vrede vrede verspreiden.

Hoe je het ook bekijkt: er is veel meer vrede dan oorlog omdat mensen zorgen voor elkaar en de aarde. Omdat ze stem geven aan mensen die gekleineerd worden. Omdat ze opstaan en samen een weg naar de vrede maken.

Een overzicht van alle in Amersfoort georganiseerde Vredesweek-activiteiten vindt u in het programma. Voor een uitgebreide beschrijving: zie de website van de Vredesweek.

Organisatie: Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies

(afbeelding overgenomen met dank aan HBO)