Jodendom

Het Jodendom is als godsdienst ruim 3300 jaar oud. Het Joodse volk stamt af van de aartsvaders Awraham, Jitschak en Jakow en de aartsmoeders Sarah, Rivka, Rachel en Lea. Na de ballingschap en de slavernij in Egypte vond het belangrijkste moment in de wording van het Joodse volk plaats bij de berg Sinaï: “het geven van de Torah”. De Torah bevat de eerste geschiedenis van het Joodse volk en de wetten en de regels waaraan we gebonden zijn. In latere tijden is dit verder uitgewerkt in de Talmoed.
Na de zwerftocht door de woestijn is het Joodse volk aangekomen in Israël, alwaar na enige eeuwen de tempel werd gebouwd. Na de verwoesting van de tweede tempel begon de verspreiding van het Joodse volk over de gehele wereld.
Amersfoort heeft een kleine Joodse gemeenschap met een eigen synagoge, begraafplaats en rabbijn. Ondanks de verwoesting van de jaren 1940-1945 is hier nog steeds een actieve gemeente met regelmatige diensten en activiteiten.