Kernwaarden

Het vaststellen van kernwaarden begint met de vraag: “Waar sta ik voor?” Het Platform heeft de volgende 5 kernwaarden geformuleerd.

• vrede en veiligheid
• vrijheid
• gelijkwaardigheid
• verbondenheid
• duurzaamheid

Om invulling te geven aan die kernwaarden zal uit het gedrag van onze inwoners moeten blijken dat aan de kernwaarden invulling wordt gegeven. Dat betekent dus dat wil je als Amersfoorter de kernwoorden onderschrijven dat je als Amersfoorter kiest voor:

• het bevorderen van vrede en veiligheid en het uitsluiten van geweld in al zijn vormen.
• het eerbiedigen van de waardigheid en de vrijheid van expressie van ieder mens.
• het ontwikkelen van gedrag dat bijdraagt aan participatie en gelijke kansen voor iedereen.
• het vergroten van het vermogen met elkaar te delen, uit te wisselen en te luisteren.
• het stimuleren van ontwikkelingen die het natuurlijk evenwicht binnen het milieu helpen beschermen.

Deze kernwaarden zijn op voorstel van het Platform in het kader van ‘Amersfoort 750’ opgesteld om uitdrukking te geven aan wat bezield en betrokken burgerschap voor de Amersfoorters zou kunnen inhouden.