Vertegenwoordigers in het Platform

Klik op de organisatie voor informatie over vertegenwoordigers

Raad van Kerken
Alke Liebich – Johanneskerk
Coen van der Vliet – Sint Franciscus Xaverius
Joodse Gemeente Amersfoort
Shimon Evers
St. Islamitisch Centrum Mevlana Moskee
Gûrbüz Yalçιn
Apostolisch Genootschap
Erna van Muijden-Karssen
Baha'i Gemeenschap
Alfred Terra
Shirin Milani
Humanistisch Verbond Eemland
Henk Pijper – voorzitter@humanistischverbond-eemland.nl
Rahman Educatief Centrum
<vacature>
Moskee Vereniging Masjid El Fath
Abdelkarim Elkarti
Vanuit de gemeente Amersfoort wordt het Platform begeleid door Kathi van den Belt.

Volgers en bevriende organisaties

Stichting Trialoog
Francien van Overbeeke-Rippen
Raad van Kerken
Anke Furst
Apostolisch Genootschap
Jetty Oskam-Prins