Apostolisch genootschap

In liefde werken aan een menswaardige wereld

Het Apostolisch Genootschap is een geloofsgemeenschap met een religieus-humanistische levensvisie waar het geloof in de kracht van de universele liefde centraal staat. De apostolische religieuze cultuur is geworteld in de joods-christelijke traditie.
Het Apostolisch Genootschap is opgericht in 1951 en is voortgekomen uit de apostolische beweging die in de eerste helft van de 19e eeuw in Engeland is ontstaan. De Apostel is voorzitter van het bestuur en is richtinggevend bij de geestelijke verzorging en de ontwikkeling van het gedachtegoed. Naast tal van gemeenschapsactiviteiten wordt vooral de eredienst op zondag als een moment van bezinning en inspiratie ervaren. Amersfoort heeft een gemeenschap van circa 500 leden.
Apostolischen werken vanuit hun geloof en levensvisie aan een menswaardige wereld, omdat zij zich ervan bewust willen zijn dat zij daarvoor mede verantwoording dragen.

Meer informatie vindt u op de website https://www.apgen.nl/locaties/harderwijk/amersfoort/