Islaam

Islaam is het Arabisch woord voor overgave, gehoorzaamheid en vrede. De Islaam is een monotheïstisch religie met als kern de aanbidding van alleen Allaah. Het is de religie die aan Adam was gegeven en aan alle profeten die na hem volgden (o.a. Noah, Abraham, Mozes en Jezus) tot aan de laatste dienaar en boodschapper Mohammed (vzmh). Een boodschap die neergedaald is voor de gehele mensheid en een universele levenswijze die getuigt van simpelheid, rechtvaardigheid en respect.

De Islaam kent 5 belangrijke hoekstenen, te weten
1. De geloofsgetuigenis (het getuigen dat er geen God is naast Allaah en dat Mohammed vzmh) zijn Boodschapper is.
2. Het gebed
3. Het geven van aalmoezen aan de armen
4. Het vasten in de maand Ramadan
5. En de bedevaart naar Mekka (indien men lichamelijk en financieel hiertoe in staat is)

De moslim kent als leidraad het heilige boek (de Koran) en de Soennah (levenswijze van de profeet Mohammed vzmh). Het geloof van de moslim bestaat uit het geloven in Allaah, zijn Engelen, zijn Boeken, Boodschappers, in de laatste dag en in de voorbeschikking.