Bahá’í geloof

Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten

Bahá’u’lláh

Het Bahá’í geloof is gebaseerd op de leer van Bahá’u’lláh. Ontstaan aan het begin van de negentiende eeuw is het de jongste van de Openbaringsreligies. Bahá’ís geloven in God, als oorsprong van deze leringen. Bahá’u’lláh leert dat alle openbaringen voortkomen uit één Bron en aangepast zijn aan de geestelijke groei van de mensheid. De leringen voorzien een toekomst waarin alle volkeren, ongeacht hun verschillen, in vrede en harmonie samenleven. Doel van het Bahá’í geloof is wereldeenheid. Daarvoor zijn noodzakelijk: Het overwinnen van vooroordelen van cultuur, godsdienst of ras, onderwijs voor iedereen, gelijkwaardigheid van man en vrouw , balans tussen wetenschap en religie, zelfstandig onderzoek naar de waarheid en een wereld hulptaal.