Mini-training i-Coaching

Op 18 januari j.l. volgden enkele leden (uit de achterban) van het Platform het tweede deel van de minitraining i-Coaching. Deze kennismaking met inclusiecoaching werd ons aangeboden door Art.1.

Over i-Coaching:

i-Coaching is een nieuwe methodiek gebaseerd op internationale methodes van conflicthantering, de narratieve methode en kritische reflectie. Met deze methode ontwikkel je een basishouding met vaardigheden die ervoor zorgt dat je onderdrukkende systemen gaat doorzien, door conflicten kunt navigeren en tot nieuwe werkwijzen komt. Zo kunnen, als individu, als groep en als gemeenschap, patronen worden doorbroken die schade en trauma veroorzaken. (Bron: https://inclusiecoaching.nl)

In deze mini-training nam trainer Mustafa ons mee door de vier lussen van het Kritische Reflectie Model. Deze lussen staan voor de vier invalshoeken van waaruit een situatie kan worden beschouwd: Macht, Identiteit&Waarden, Capaciteit&Verantwoordelijkheid en Daad bij het woord. De vier onderling verbonden lussen kaderen samen de Dialoogruimte in – de veilige plek waar denkbeelden en inzichten gedeeld kunnen worden. Deze veilige plek maakt een constructieve dialoog mogelijk en bevordert reflectie op eigen denkbeelden en handelswijzen.

Kritische Reflectie Model
Het kritische-reflectiemodel (bron: Yvonne Sliep)

We oefenden met deze methodiek op een werkelijke (geanonimiseerde) casus: een portier weigert jou als enige van je vriendenclub, je hebt niet gedronken en je bent er van overtuigd dat je werd geweigerd vanwege je huidskleur – wat doe je? Door de vier lussen voor verschillende actoren te doorlopen (de vriendenclub, de portier, de clubeigenaar) kregen we dieper inzicht in de situatie. Hoe machteloos is de vriendengroep? Heeft de portier macht, of voert hij ook maar een deurbeleid uit? Vanuit welke waarden of verantwoordelijkheden maakt hij keuzes? Wat heeft de clubeigenaar te verliezen? Uiteindelijk blijken er veel meer mogelijkheden te zijn om deze situatie te verbeteren dan we op het eerste gezicht dachten.

i-Coaching-Traject

Het Netwerk Inclusiecoaching heeft een uitgebreidere training opgezet. Dit traject is in principe bedoeld voor vrijwilligers vanaf 18 jaar die zichzelf zien als verbinders en op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om vooral de moeilijke gesprekken te kunnen blijven voeren en het dialoog in de eigen gemeenschap levend te houden.

Het i-Coaching-traject is gebaseerd op de volgende kerndoelen:

 • Het versterken van lokale vaardigheden en gemeenschappen
  i-Coaching is een aanpak die uitgaat van de lokale context, de sociale dynamiek in de betreffende groep. i-Coaching maakt gebruik van mogelijkheden en talenten die aanwezig zijn in de betrokken personen. Zo wordt er gezocht naar lokale oplossingen voor lokale problemen.
 • Actieve participatie
  i-Coaching nodigt alle deelnemers uit om actief betrokken te zijn bij het bewustwordingsproces, het onderzoek en de onderhandelingen over de mogelijke afspraken of oplossingen.
 • Narratieve benadering
  i-Coaching zet het delen van levensverhalen en ervaringen centraal en erkent het belang van (h)erkenning en de unieke context van deze verhalen. De narratieve benadering ziet levens als verhalen; verhalen die we zelf vormgeven, verhalen waar we instappen of verhalen die door anderen verteld worden.

Uiteindelijk kun je deze methode gebruiken om:

 • Vertrouwen te kweken en een veilige dialoog omgeving te creëren
 • Een voorval van discriminatie of uitsluiting te ontleden en te analyseren: Wat is er precies gebeurd? Op welk niveau? Waar doet het pijn? Bij wie? Waarom?
 • Zichtbare en onzichtbare elementen bij een geval van discriminatie of uitsluiting zichtbaar te maken
 • Een sociaal vangnet te creëren voor alle betrokkenen: Hoe kunnen bewoners elkaar opvangen en een gezamenlijk gedragen actieperspectief ontwikkelen? Hoe houden wij het samen uit? Wat is daarvoor nodig? Hoe houden wij de wijk of buurt leefbaar voor ons allemaal?

Wil je meer weten over inclusiecoaching of het i-Coaching-Traject? Kijk op de site van het Netwerk Inclusiecoaching!