Blogspot berichten 2011

1 april 2011 – Verslag Stadsontmoeting “De Koning te rijk” van 28 maart 2011

Wanneer voelde u zich de Koning te rijk, was een vraag die ruim 100 Amersfoorters als thema meekregen. Amersfoorters vanuit zeer verschillende achtergronden, culturen, religies en levensbeschouwingen bijeen in de prachtige gastvrije ruimte van Het Apostolisch Genootschap .
Paul van der Harst, voorzitter van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies sprak een openingswoord. Een avond waarin de aanwezigen een antwoord zochten om ‘onze rijkdom aan sociaal initiatief te tonen en onze armoede materieel en sociaal kritisch te bezien’.
Verheugend dat van het gemeentebestuur aanwezig waren, burgemeester Lucas Bolsius en de wethouder Sebastiaan van ‘t Erve (integratie, sociale zekerheid Duurzaamheid) en Gert Boeve (Economie & Wonen, Zorg & Welzijn, Amersfoort Vernieuwt en Vathorst).

Marijn Beuling gaf met aansprekende teksten, waaronder een prachtig gedicht over het benutten van onze talenten, van Nelson Mandela, haar visie vanuit haar achtergrond (Bahà’i geloof) op het thema.

Theatergroep ‘de Koning speelt’ hield de aanwezigen op interactieve, ludieke en confronterende wijze een spiegel voor. Hoe gaan we met rijkdom om?

Na deze voorstelling werd in gesprekgroepen nader op het thema ingegaan. Hoe kunnen Amersfoorters met elkaar van hun rijkdom delen, de armoede zowel in materiële als op het gebied van welbevinden verminderen. Niet een gemakkelijke opgave.
Wanneer spreken we over ‘armoede’ en ‘rijkdom’.

Aan het einde van de avond kon Burgemeester Lucas Bolsius, een bloemlezing geven over de initiatieven die de diverse gesprekgroepen op papier hadden gezet. Burgemeester Lucas Bolsius benadrukte de gelijkwaardigheid te zoeken in het opzetten van kleinschalige projecten.

De maatschappelijk druk waaronder mensen leven, de spanningsboog tussen de individualisering in de samenleving versus solidariteit, vragen om inzet van betrokken medemensen in de wijk en de stad. Mooie initiatieven die gebundeld gaan worden, van Het blijven ondersteunen van mogelijkheden in wijken van plekkenwaar mensen van alle leeftijden, gezindten elkaar kunnen ontmoeten tot aandacht voor eenzame ouderen in wijken, projecten als Sofie aan tafel en de Dag van de Dialoog.

‘Chapeau’ dat de organisatoren van de ‘Dag van de Dialoog’ en ‘Dialogen aan de Eem’ (Diad’eem) deze avond een actieve rol hadden – allereerst door hun netwerken in te zetten – en bovenal dat hun gespreksleiders vrijwillig hieraan wilden meewerken!

Met recht: Beweging uit Bezieling!

Als verslaggever van deze avond voelde ik mij de Koning te rijk, bij zoveel gemotiveerde mede-Amersfoorters en met dank aan Jetty Oskam, secretaris van het platform die op voortreffelijke wijze de avond leidde.


29 januari 2011 – Stadsontmoeting 2011 met als thema “De koning te rijk”.

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies nodigt haar medestadsbewoners uit voor de stadsontmoeting:

‘De koning te rijk’.
Een dialoog in actie rondom armoede, rijkdom en de eigen kracht van Amersfoort!

Maandag 28 maart 2011 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Entree gratis.
Locatie: Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39 te Amersfoort

Heeft u zich wel eens de koning te rijk gevoeld? Of arm? En heeft u een idee hoe u iemand een rijk gevoel kunt geven? Op maandagavond 28 maart maken Amersfoorters samen plannen om de rijkdom in hun stad te delen en te vergroten.

Naast de feiten – hoe rijk zijn we eigenlijk? – en het gevoel in een interactieve voorstelling van theatergroep ‘De Koning Speelt’ komt u al dialogend tot nieuwe inzichten en initiatieven.

De initiatieven worden aan het eind van de avond verzameld, waarna u met concrete plannen aan de slag kunt gaan.
Onze burgemeester, Lucas Bolsius neemt ook deel en vat de avond samen.

Kom en doe óók mee, het wordt leuk! Houdt 28 maart alvast vrij, aanmelden kan via www.amersfoortindialoog.nl .

Deze dialoog in actie is een initiatief van het Amersfoorts Platform voor levensbeschouwingen en religies, Met medewerking van Diad’eem en gespreksleiders van de Dag van de Dialoog.

Dit platform heeft tot doel de verbondenheid van Amersfoorters in al hun verscheidenheid te bevorderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.