Blogspot berichten 2015

31 maart 2015 -Verslag Stadsontmoeting 2015 “Wat verbindt ons?”

De zaal was gevuld met ruim vijftig deelnemers waaronder dit jaar veel jongeren. 
Paul van der Harst, voorzitter van het Amersfoort Platform voor Levensbeschouwingen en Religies opende de bijeenkomst met een woord van welkom voor de aanwezigen, burgemeester Lucas Bolsius, “in wiens huis wij nu bijeen zijn”, en Bertien Houwing, wethouder diversiteit.

Als eerste geeft Burgemeester Lucas Bolsius zijn visie op het thema: Wat verbindt ons?
‘Wat verbindt ons’ uitgesproken in de raadszaal, die ook vaak bol staat van verschillen.
 “In de functie die ik mag bekleden, ben ik verbonden met alle Amersfoorters, aldus Bolsius, maar geldt dat ook voor alle Amersfoorters, met ander woorden is er een wederkerigheid. Hoe werkt dat nu die binding? Wanneer heb je behoefte aan verbinding”.

Bolsius refereerde aan schokkende gebeurtenissen zowel in binnen als buitenland, ook in Amersfoort, voorbeelden van verbondenheid, nationaal en internationaal en stelde vragen als: Waar komt verbondenheid vandaan? Is dat iets unieks van de mens?  Dieren hebben dat ook maar op een andere manier. Mensen leggen verbindingen met hoofd en hart. En de vraag is dan:  Moet dat eeuwig zijn of tijdelijk. Kan ik mij kort verbinden? Verbinden heeft ook een spanningsboog.

De geschiedenis van de stad: In veertig jaar van 80.000 inwoners naar 153.000. Van oudsher aan de rand van de Veluwe, en veel randstedelijken die deze kant op komen. Tradities en vernieuwing. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe mensen zich verbinden voelen met de stad? Een belangrijk element is kinderen in de stad. Voor hen gaat de stad als vanzelf vaak passen als een kledingstuk.

Burgemeester Bolsius eindigt zijn betoog: “Verbondenheid kan ook als beklemmend worden ervaren, loslaten en nieuwe verbindingen is deel daarvan; dat geldt ook voor de stad Amersfoort”.

Joop Cillissen, voorzitter van het Humanistisch Verbond Eemland en lid van het Platform geeft op ludieke wijze een inleiding en uitleg voor de gespreksronde. 
Cillessen verduidelijkt aan de hand van de bekende caleidoscoop het gesprek dat de deelnemers met behulp van het diversiteit spel zullen ingaan.

Het spel heeft een positieve insteek: Het gaat om insluiten i.p.v. uitsluiten. Het gaat om gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het gaat om het herkennen en erkennen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen. En de betekenis hiervan! Hoe kan en wil je we met verschillen en overeenkomsten tussen mensen omgaan. Immers ieder mens is:
⁃    Als alle andere mensen
⁃    Als sommige andere mensen
⁃    Als geen enkel andere mens

Voordat de groep uit elkaar ging, wilde Joop Cillessen zien dat we met elkaar verbonden zijn. Met de vele gebeurtenissen van het afgelopen jaar was hijzelf af en toe de draad daarin behoorlijk kwijt. Is er nog wel verbinding tussen mensen? “Mogelijk bent u de draad en het verband ook kwijt. Die draad gaan we vanavond terugvinden. Kunnen we onszelf in de kluwen nog vinden?”  De draad werd letterlijk opgepakt, de rode draad en de gekleurde draad van diversiteit. Een bol wol door de zaal gegeven en genereert een spinnenweb, een netwerk van mensen die met elkaar verbonden zijn. Daarna gaan de deelnemers in groepen uiteen.

Na de gespreksronde en een  geanimeerde pauze gaven Burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Bertien Houwing in samenspraak met Paul van der Harst een samenvatting van hetgeen in de groepen was besproken.

Bertien Houwing zegt geïnspireerd te zijn door de leefwereld van jongeren en wat hen bezig houdt. Zij merkt op dat alle deelnemers aan het gesprek met iets van zich zelf kwamen.

Enkele jongeren deelde hun ervaring. De tijd bleek te kort om echt in discussie te gaan. Wij kennen elkaar niet en toch een gesprek. Met ouderen in de groep is een goede ervaring, zij hebben meer meegemaakt. In een groep met wildvreemde mensen praten, is wel leuk, aldus Yorick. In een van de groepen kreeg het gesprek een andere wending, omdat een persoonlijk punt werd aangesneden. Dat blijkt met ‘wildvreemden’ in korte tijd te ontstaan.

Waar maak je verbinding. Is dat in de openbare ruimte. Mensen gebruiken steeds meer de sociale media. Er verdwijnt veel zoals kleine winkels, elkaar niet meer letterlijk tegenkomen, maar er komen nieuwe verbindingen voor terug, zeker via de social-media. Een nieuwe dimensie. De Nieuwe Stad (Eemkwartier) is een mooie uitdaging. Moet verbinden dichtbij gebeuren of kan het ook op grote afstand. De familieband is een sterke binding gebaseerd op liefde. Dat geeft een extra dimensie aan het woord binding.

Onbewust met elkaar verbonden zijn. Dat blijkt uit wat een mens nodig heeft zonder zich daarvan bewust te zijn. Dus onbewust verbonden zijn en je daar bewust van worden. Je leeft niet zo individueel en autonoom als je soms wel zou denken.

Verbinding moet ook leuk zijn. 
Een mens heeft het ook nodig om zich figuurlijk of letterlijk af te sluiten (geen verbinding).

Bertien Houwing, wethouder diversiteit: 
“Iedereen mag zijn wie die is, elkaar ruimte geven, extremen daar gelaten. Hoe wij in Amersfoort met elkaar samenleven is gebaseerd op de eerder genoemde tradities en vernieuwing. Er is dynamiek in de stad. Mensen uit alle windstreken vormen de samenleving. Er is een dialoog, in het Platform, in het onderwijs, het jongerenwerk. 
Tegelijkertijd de wereld is in beweging, staat in brand, en ook dat komt Amersfoort binnen. Dat kan gevolgen hebben, dat mensen elkaar kwijt raken. Daar oog voor blijven hebben, in gesprek blijven ondanks verschillen”

Paul van der Harst sluit de bijeenkomst af onder dankzegging aan de Burgemeester en wethouder. Een Caleidoscoop-spel in plaats van de gebruikelijke bloemen, als attentie.
Een woord van dank aan allen die de bijeenkomst mogelijk maakten en aan de deelnemers voor hun bijdragen, hun openheid. Neem mee dat je mensen hebt ontmoet die je niet kenden, voel je verbonden en vat weer moed op.

Verbinden is een werkwoord….

 


1 maart 2015 – AANKONDIGING STADSONTMOETING 26 MAART 2015

WAT VERBINDT ONS ?

Op donderdag 26 maart staat in de jaarlijkse Stadsontmoeting in het Stadhuis de vraag centraal ‘wat verbindt ons’. Een vraag die actueel is in een samenleving met zoveel meningen, standpunten. Met een tendens waarin het individu steeds meer voor zichzelf moet organiseren. Waarin persoonlijke vrijheid voorop lijkt te staan. Maar waarin ook de confrontatie tussen mensen met verschillende denkbeelden onzekerheid en zelfs angst veroorzaakt.
Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religies organiseert ook dit jaar de Stadsontmoeting. Een open gesprek tussen mensen uit alle geledingen van de Amersfoortse bevolking. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te praten rondom het thema ‘Wat verbindt ons’. Vragen als ‘lukt het mij me los te maken van groepsdenken? Wat is mijn verantwoordelijkheid voor het grotere geheel? Waar ervaar ik grenzen aan wat ik als individu kan en mag? Wat heb ik nodig aan eigen veiligheid en waar kan ik bruggen bouwen naar de ander?
In een informele sfeer wordt het gesprek op 26 maart gevoerd. In kleine groepen, interactief samen bezig  met de vraag: ‘wat verbindt ons anno 2015 en hoe willen we samenleven in onze mooie stad’.

Burgemeester Lucas Bolsius zal tijdens de bijeenkomst zijn gedachten over het thema kenbaar maken. Paul van der Harst (voorzitter van het Platform) zal de bijeenkomst leiden.

Donderdag 26 maart in het Stadhuis Amersfoort.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Het programma begint om 20.00 uur.
Rond 22.00 uur sluiten we af.