Blogspot berichten 2016

27 oktober 2016 – Manifestatie Welkom Hier Amersfoort

Vluchtelingen – lokale initiatieven – debat

Op zaterdag 12 november vindt in de Bergkerk de manifestatie Welkom Hier Amersfoort plaats: dé plek voor Amersfoortse organisaties en vrijwilligers om te laten zien wat zij doen met en voor vluchtelingen in hun omgeving. Welkom Hier Amersfoort biedt bezoekers en deelnemers de kans om ervaringen en mogelijke zorgen over de komst van vluchtelingen in de stad met elkaar te delen. Initiatiefnemers Justice and Peace, de Landelijke Raad van Kerken en Amersfoort Geeft Thuis organiseren deze dag met expert sessies, een initiatievenmarkt, een divers podiumprogramma, kinderactiviteiten en culinaire verrassingen. Toegang is gratis.
Het programma zal uit twee dagdelen bestaan. De ochtend staat in het teken van de jaarlijkse Beraadsdag Vluchtelingen van landelijke Raden van Kerken. Tijdens dit besloten programma spreken zij met lokale initiatieven over onder andere de stand van zaken in het Europese vluchtelingenbeleid.

Het middagprogramma is open voor iedereen! Van 13:00-17:00 zijn de deuren van de Bergkerk open. Er wordt een rijk programma gepresenteerd waarbij verschillende organisaties en vrijwilligers uit Amersfoort hun activiteiten laten zien. Tijdens een initiatievenmarkt laten zij samen zien dat er een breed draagvlak bestaat voor de opvang van vluchtelingen in Amersfoort. Het programma zal worden aangevuld met debat, theater, muziek en lezingen. Vluchtelingen die in Amersfoort wonen vertellen hun persoonlijke verhaal en er zal ruimte zijn om te spreken over zorgen of ideeën met betrekking tot hun komst.

Meedoen aan Welkom Hier Amersfoort?
Wil je meer weten of je aanmelden als initiatief of vrijwilliger? Kijk voor impressies van vorige edities van Welkom Hier en voor meer informatie en updates over het programma van Welkom Hier Amersfoort op: www.welkomhier.nl/edities/amersfoort.

“Ik ben trots op onze civil society! Hier blijkt dat lokale solidariteit veel breder gedragen wordt in de samenleving dan je in de media ziet. Zoveel mensen zijn bereid om zich actief in te zetten voor vluchtelingen!” (bezoeker Welkom Hier Delft, 17 september 2016)

Welkom Hier Amersfoort is de 4e in de reeks Welkom Hier manifestaties en wordt georganiseerd door Justice and Peace in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland en Amersfoort Geeft Thuis. Deze editie wordt verder mogelijk gemaakt door de Bergkerk Amersfoort.


10 oktober 2016 – Aankondiging Café Zin!

25 oktober bij Café Zin! “Moslim zijn in Amersfoort”

Al vele jaren is de islam aanwezig in Amersfoort. Moslims wonen, werken en geloven in onze stad, samen met vele andere Amersfoorters. Wij kennen elkaar misschien van het schoolplein, van het werk, de speeltuin of de winkel. Van horen zeggen weet iedereen wel iets. Maar wat weten wij eigenlijk van elkaar? In een open gesprek leren wij elkaar beter  kennen. Uitgangspunt is daarbij het dagelijkse leven. Religie is niet alleen een leer en een aantal leefregels, maar misschien wel veel meer een manier van leven. Dat is de insteek voor deze avond. Iedereen is welkom, met haar en zijn eigen vragen en ervaringen.
Wij gaan dus niet over de islam in gesprek, maar over het leven met de islam: moslim-zijn. Daar kunnen goede ervaringen bij
horen, maar ook botsingen met andere leefwijzen en inzichten. Verwachtingen over en weer sluiten soms niet op elkaar aan. Na
een korte introductie zitten de deelnemers rond een tafel om elkaar aan te kijken, te spreken en te luisteren. De avond is een
initiatief van de Johanneskerk en het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religie.
Café Zin! is een maandelijks praatcafé in en van de Johanneskerk.

leven met de islam

25 oktober 2016 om 20.00 uur Johanneskerk, Westsingel 30, ingang Molenstraat. kosten 5,- incl drankje.


29 september 2016 – Vredesweek 2016 bijeenkomst met als thema “Mijn waarheid, jouw vrijheid”.

In het kader van de vredesweek 2016 ‘Vrede Verbindt’ organiseerde het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies een bijeenkomst met als thema: “Tussen jouw waarheid en mijn vrijheid; Tussen jouw vrijheid en mijn waarheid” in samenwerking met de Amersfoortse ‘Ambassade van vrede’. De Mevlana Moskee bood gastvrijheid en de vijftig aanwezigen gingen na drie korte inleidingen door sprekers met Humanistische, Islamitische en Christelijke achtergrond met elkaar in gesprek. Gespreksleider Paul van der Harst (voorzitter van het Platform) geeft hierbij een persoonlijke samenvatting van de bijeenkomst:
[ inleidingen en uitgebreid verslag van de bijeenkomst zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat]

‘Een grote meerderheid van de Nederlanders is bezorgd over groeiende verschillen tussen moslims en niet-moslims. Bijna 70 procent zegt zich zorgen te maken over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over’. ‘Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden’. Dat meldde de NOS op twintig september. Op diezelfde dag zijn ongeveer vijftig mensen naar de Amersfoortse Mevlana Moskee gekomen. Om met elkaar in gesprek te gaan over ‘Jouw waarheid en mijn vrijheid’. En de spanning daartussen. Als ik mijn vrijheid belangrijker vind dan jouw waarheid. Of andersom. Op die avond mensen bij elkaar die niet denken vanuit de kloof die bestaat maar aan de brug die je kunt bouwen. Mensen die niet weglopen voor de verschillen, maar die verschillen benoemen en dan soms merken dat die verschillen niet zo groot waren als gedacht. Of anders besluiten dat ze het echt niet met elkaar eens kunnen worden. Maar elkaar wel blijven respecteren. Mensen die snappen dat diversiteit altijd zal bestaan. Tussen godsdiensten en levensbeschouwingen maar ook bínnen die stromingen. Altijd zal er verschil bestaan dus waarom zou je daar vanuit angst op reageren? Die angst komt heel vaak voort uit eigen zwakte. Maak je sterk door de ander op te zoeken, hoe moeilijk het soms ook is om contact te krijgen.

Naast mij zit Erkan, student van in de twintig, met Turkse wortels. Hij heeft een tijd gehad dat hij – na door moslim-extremisten gepleegde aanslagen – het liefst binnen zou blijven. Hij was bang. Bang om aangezien te worden op de daden van mensen die zijn godsdienst misbruiken. Maar die angst heeft hij langzamerhand overwonnen door het inzicht dat thuis blijven, je verstoppen geen alternatief is. Dat hij moet laten zien dat hij anders is, iets anders kan. Een inleider vanuit christelijke kring heeft eerder die avond gewezen op een uitspraak van de soefi-mysticus Rumi (13e eeuw): ‘gisteren was ik slim, ik wilde de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs en ik verander mezelf.’ Jezelf veranderen, vanuit je eigen kracht de brug bouwen naar de ander. In jezelf je angst zien en je zwakte en die overwinnen. Door de woorden van Erkan zie ik opeens hoe moeilijk dat kan zijn en bewonder ik deze jongeman. Neen, dat komt niet op een Vlog. Hiervoor staan de media niet in de rij. En – dat moet ook gezegd – het lijkt allemaal niet heel erg in de mode bij jongeren die – ook – deze bijeenkomst niet hebben weten te vinden. Is het te ernstig, dit gesprek? Is samen in een kring de koppen bij elkaar steken, luisteren, op gehoorafstand komen te saai, te langzaam?
Voor mij is het een de ‘hemel op aarde’ deze avond bij elkaar in de Mevlana Moskee. Omdat ik geloof dat dat de hemel is: als mensen (met welke achtergrond dan ook) elkaar opzoeken, belangstellend bevragen. Elkaar laten uitspreken. Stilstaan bij de ander. Tegen alle onverschilligheid in.


6 september 2016 – Dialoogbijeenkomst over waarheid en vrijheid

20 september Dialoogbijeenkomst

“Tussen jouw waarheid en mijn vrijheid”
“Tussen jouw vrijheid en mijn waarheid”

Georganiseerd door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in het kader van de Vredesweek.

De titel van deze gespreks-bijeenkomst roept spanning op. Wat betekent de vrijheid van een ander als je vanuit jouw waarheid je gelijk wil halen?

  • Is gelijk krijgen vanuit je eigen waarheid wel zo waardevol als jezelf denkt?
  • Wat gebeurt er bij de ander als je je best doet om gelijk te krijgen?
  • Veroorzaakt dat ook schade?
  • Hoe onaantastbaar is jouw waarheid?
  • Hoeveel energie steek je in het verdedigen van je eigen levensovertuiging?
  • Hoeveel ruimte en vrijheid wordt er geven voor de mening van een ander?
  • Zijn er grenzen aan een vrijheid van meningsuiting?
  • Zie je in jouw vrijheid wat kwetsend of schokkend is voor de ander?
  • Welke energie steek je in het gesprek om ook de vrijheid van denken van de ander te respecteren?

Het gaat dus om de relatie tussen wat ik als waarheid ervaar en hooghoudt in relatie tot wat jij als jouw vrijheid ervaart en hooghoudt. Die twee kunnen elkaar bevragen en uitdagen elkaar aanvullen, maar ook schuren en snijden, ja zelf bedreigen.

In ons gesprek doen we een poging om onze waarheid en vrijheid te benoemen en hoe die elkaar positief of negatief beïnvloeden. Wat voor gedachten heb je bij de termen waarheid en vrijheid en wat zijn jouw ervaringen er mee?

Na een korte inleiding van meedenkers met een Humanistische, Joodse, Christelijke en Islamitische achtergrond gaan we met elkaar in gesprek.
Aftastende, vragende tweespraak om op het spoor te komen wat er op het spel staat.

Dinsdag 20 september 2016
Organisatie: Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies
Aanvang 20.00 uur afloop: 22.00 uur
Locatie: Mevlana Moskee; Van Galenstraat 37b, 3814 RB Amersfoort


22 maart 2016 -Marokkaanse moslims willen samen bidden met kerken

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft een oproep gedaan aan het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, de Raad van Kerken en de moskeeën. In een brief wordt gevraagd om vrijdag, als het Goede Vrijdag is, uit te roepen tot de gezamenlijke dag van het gebed.
Het idee is om vrijdag te bidden voor meer vrede in de wereld, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van geweld. Directe aanleiding voor de oproep is de zelfmoordaanslag in Istanbul van gisterochtend. Daarbij kwamen behalve de dader vier mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.
De raad maakt zich zorgen over de toenemende aanslagen en bedreigingen die de wereldvrede ernstig kunnen verstoren. In de brief staat dat de gebedshuizen de aanslagen niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen en meer van zich moeten laten horen voor meer verdraagzaamheid, vrede en broederschap.
NOS Artikel – Marokkaanse moslims willen samen bidden met kerken

23 februari 2016 – Aankondiging STADSONTMOETING 30 maart 2016

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert op 30 maart a.s. een Stadsontmoeting. Deze Stadsontmoeting bestaat uit dialoogsessies verspreid over de Amersfoortse wijken. Met een bovenliggend thema kunnen Amersfoorters, ongeacht hun achtergrond, met elkaar in dialoog gaan. Het thema van de Stadsontmoeting is “ Wat betekent (gast)vrijheid voor jou?”.
Een actueel thema die inhaakt op onder andere de vluchtelingen problematiek en de diversiteit in onze samenleving. De wens vanuit de leden van het platform is dan ook om een diversiteit van mensen aan een dialoogtafel te krijgen. Door met elkaar in dialoog te gaan kan je vooroordelen weghalen en zo meer verdraagzaamheid in de samenleving creëren.

Laat jij je ook niet leiden door vooroordelen en wil jij je stadsgenoten graag beter leren kennen?
De dialoog is een beproefd middel om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.
Het is open, onbevangen, onbevooroordeeld en je kan luisteren naar andere mensen die misschien wel met een heel ander perspectief naar de maatschappij kijken. Verrijk jezelf en anderen door je deelname aan een dialoog.
Een dialoogtafel kent 6 tot 8 deelnemers. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. De tafel kent 3 rollen, de deelnemer, de gespreksleider en de tafelorganisator.
Tijdens een dialoog zijn er bepaalde spelregels om het gesprek goed te laten verlopen. De gespreksleider begeleid het gesprek en licht de spelregels voor aanvang van de dialoog nog kort toe.
De gespreksleiders krijgen vooraf een training zodat zij het gesprek in goede banen kunnen leiden en zij krijgen handige tips mee om er zeker van te zijn dat iedereen aan tafel gehoord wordt.
Stichting Amersfoort in Dialoog geeft de training en ondersteunt de Stadsontmoeting. Zij stelt haar kennis en communicatieplatform ter beschikking.
De tafelorganisator stelt zijn/haar locatie ter beschikking om een dialoog te houden en bepaald ook hoe laat de dialoog begint. Dit tijdstip kan gedurende de gehele dag / of avond zijn.

Wil jij ook graag de dialoog voeren over dit thema? Geef je dan nu op voor de Stadsontmoeting. Opgeven als deelnemer aan de dialoog kan via het emailadres info@amersfoortlr.nl.
Je kan zelf aangeven voor welke dialoogtafel jij je wilt opgeven. Meer informatie over de dialoogtafels vind je op www.amersfoortindialoog.nl. Wil je een tafel organiseren? Of wil je graag een dialoog leiden? Geef je dan op via info@amersfoortlr.nl Vermeld dan wel duidelijk welke taak of rol je op je wilt nemen.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl
Voor de rol van gespreksleider is wel een korte training nodig. Deze kan je volgen op woensdag 16 maart. Inschrijven voor de trainingsavond kan via het emailadres info@amersfoortlr.nl.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl
Het platform voor levensbeschouwing en religies heeft als doelstelling om solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies te bevorderen. De Stadsontmoeting is een jaarlijks terugkerend event. Deelname is kosteloos. Geef u snel op!


6 februari 2016 – Op 18 februari is er een bijeenkomst “Jonge alleenstaande vluchtelingen in Amersfoort”.

Jonge alleenstaande vluchtelingen in Amersfoort bijeenkomst op 18 februari

Welke vragen hebben minderjarige vluchtelingen? Wat zijn hun ervaringen? Op donderdag 18 februari vanaf 20.00 uur organiseert ‘Amersfoort Geeft Thuis’ een bijeenkomst waar deze vragen centraal staan. In het bijzonder de minderjarige asielzoekers zullen aan het woord komen. Simone Kennedy van Gastgezin Amersfoort zal een aantal van hen interviewen. Daarbij geeft Hans Tangena van het Centraal Orgaan Asielzoekers informatie over de opvang van de jongeren op de locatie Zon & Schild. Op deze locatie worden vanaf half februari de eerste jongeren verwacht.. In diverse workshops komen juridische, praktische en culturele thema’s aan de orde. Dit alles om activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om concreet in te spelen op wat nodig is.
Vertegenwoordigers van organisaties die in Amersfoort betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen zullen op deze bijeenkomst aanwezig zijn. Ook betrokken belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om in dit gesprek mee te doen. Uitgaande van de vragen van de minderjarige vluchtelingen zelf, vanuit hun ervaringen kijken we naar wat er al met en door hen wordt gedaan om hun verblijf in Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen. Vooral nu op verschillende plaatsen in Amersfoort minderjarige vluchtelingen zijn gehuisvest, is het belangrijk bij hun vragen en omstandigheden stil te staan. Daarnaast is het mogelijk nieuwe initiatieven met elkaar te bespreken.
Op de site ‘Amersfoort Geeft Thuis’ treffen een groot aantal organisaties elkaar die het van belang vinden dat vluchtelingen en Amersfoorters met elkaar in contact komen. Geïnteresseerden kunnen op de website het laatste nieuws volgen m.b.t. vluchtelingen in Amersfoort, maar ook informatie vinden over de manier waarop zij een bijdragen kunnen leveren aan de ondersteuning van vluchtelingen.
Opgave: Voor deelname aan de bijeenkomst is opgave verplicht: info@amersfoortgeeftthuis.nl o.v.v. Bijeenkomst 18 februari. Je ontvangt dan een compleet programma.
Datum: donderdag 18 februari 2016, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Nieuwe Kerk, Leusderweg 110; Hoek Daltonstraat