CORONA EN DE AMERSFOORTSE GEBEDSHUIZEN

In een zoom-sessie (op 6 april 2021) hebben vertegenwoordigers van de Bahá’i gemeenschap, de Joodse Gemeente, de moskeeën El Fath en Rachman, de Raad van Kerken en het Apostolisch Genootschap*) elkaar op de hoogte gebracht van hoe het gaat in hun achterbannen in deze tijden van afgeslotenheid (in het Nederlands ook wel genoemd lock-down).

KLUIZENAARS

In alle gemeenschappen wordt het gemis van het samenkomen, samen vieren en bidden sterk gemist. Alleen in de kleine Joodse gemeenschap is de overgang minder groot. Mensen blijven wel weg uit angst voor besmetting maar de kleine groep houdt het gebed gaande. Dat zien we ook in de Moskeeën, in kleine groepen komt men bijeen voor het gebed. En ook daar onder de strikte in achtneming van de maatregelen zoals de overheid die heeft aangegeven. In de Amersfoortse kerken ligt het beeld diverser. De meeste kerken hebben hun vieringen alleen via de streaming terwijl er in andere gemeenschappen zeer sterk verkleinde samenkomsten worden gehouden. Een totaal overzicht ontbreekt hier echter. In de andere groepen (Bahá’i gemeenschap,  Apostolisch Genootschap) is er geen enkele samenkomst dan alleen gestreamde. In het ApGen gaat men zelfs het koor weer laten oefenen via een Zoom-verbinding. Horen we later wel meer over.

Eén van ons (ds. Alke Liebich van de Johanneskerk) vatte het mooi samen: ‘Vorige week bedacht ik dat we allemaal kluizenaar geworden zijn, die voor hun geestelijk leven op zich zelf zijn aangewezen, op iets van geestelijke discipline en van de persoonlijk relatie smet God. Voor onze tradities geldt echter dat de relatie met God via de medemens loopt, en dan wordt het lastig als de medemens een gevaar is.’

Abdelkarim Elkarti (El Fath) wijst op het beeld van het lichaam dat volgens de Hadith staat voor de gelovige gemeenschap. Elk lid is verantwoordelijk voor het totaal van het lichaam, dus is het opvolgen van de maatregelen om de gemeenschappelijke gezondheid te bewaren niet een zaak die ‘van het RIVM’ komt maar een gegeven uit het geloof zelf. Als anderen ziek kunnen worden door ons gedrag dan moeten we onszelf afschermen van de ander.

ORTHODOXE KERKEN

De situatie die is ontstaan rondom orthodox christelijke kerken in Krimpen aan de IJssel en in Urk laten zien hoe gevoelig het ligt als geloofsgemeenschappen van hun relatieve vrijheid op een ongebreidelde manier gebruik maken. We begrijpen de ‘geestelijke nood’, daar delen we in. Maar door zo provocatief te handelen roep je een harde, soms zelfs agressieve reactie over je af. In onze seculiere samenleving lijkt trouwens weinig geduld met orthodoxie die zichzelf laat zien. Achter de voordeur, prima maar niet ‘op straat’. Het lijkt wel alsof de reacties op orthodoxe moslims en christenen in die negatieve zin naar elkaar groeien. Toch denken wij dat als een Islamitische gemeenschap zich zo had gedragen dat de reacties nog heftiger geweest zouden zijn. Immers een aantal politici zou hier zeker gebruik van hebben gemaakt om de zaken groter te maken dan ze zijn.

Een boeiende bespreking van mensen die binnen het Platform al lang met elkaar verbonden zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er zo met elkaar gesproken kan worden, maar zeker hoopgevend.

*) bijeen tijdens een vergadering van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies