Verslag van bijeenkomst “Sport over grenzen” 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 organiseerde het Platform een bijeenkomst in het kader van de vredesweek 2019 die als thema had ‘Vrede verbindt over grenzen’. In dat kader heeft het Platform gekozen voor een bijeenkomst over Vrede en Sport. Sport zorgt immers vaak voor hechte vriendengroepen maar tegelijkertijd voor fanatieke strijd om de overwinning.

  • Maakt samen sporten ons grenzeloos?
  • Maakt sámen sporten ons meer begripvol voor de ander?

Of is sporten juist de plek waar we ons – vaak zonder het bewust te zijn – afschermen van en afzetten tégen de ander?

Sprekers die avond waren:

  • Harún Keskin over zijn ervaringen als sporter, politicus en sportsponsor
  • Jan van Tilborg (oud voorzitter van basketbalvereniging Crackerjacks over wat zij buiten hun vereniging georganiseerd hebben om meer binding te krijgen met de wijk en koppelt dat ook aan recente wetenschappelijke inzichten over “verenigingskunde”.
Voorzitter van het Platform Paul van der Harst opent de bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging KVVA

In een gesprek met de twintig deelnemers draaide het om de stellingen:

  1. Voor mij, voor onze vereniging is ‘Sport over grenzen’ is een (niet) te bereiken ideaal omdat……..
  2. Diversiteit binnen sportverenigingen heeft wel / geen invloed op het tot5aal van de samenleving .

(aan een verslag wordt gewerkt)