29 september 2022: Terugspeeltheater voor vrijwilligers ‘Voedselfocus’

Het Platform faciliteerde voor de vrijwilligers van Voedselbank Amersfoort een avond over het werk dat zij doen voor de honderden klanten iedere week.
Werk dat allerlei vragen oproept, waarbij de verschillen tussen de klanten en de vrijwilligers een rol kunnen spelen..
Met de steun van het Haëlla Fonds en de Carel Nengerman fonds kon het Platform voor het doorwerken van de vragen de hulp inroepen van Maaike Ament en haar acteurs en muzikanten die de vragen van de vrijwilligers omzetten in gespeelde scènes (terugspeeltheater). In die scènes werd steeds helder neergezet: ‘kijk zó, of zó kan je met zo’n vraag omgaan’.

Klik hier voor een verslag van de avond.