9 nov 2022: jubileum – 25 jaar Platform

25 jaar Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies

Op woensdagavond 9 november 2022, vierde het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religies haar 25-jarig bestaan.
Bij die gelegenheid nam Paul van der Harst na ruim 12 jaar afscheid als voorzitter.

Klik hier voor een verslag van de avond.

29 september 2022: Terugspeeltheater voor vrijwilligers ‘Voedselfocus’

Het Platform faciliteerde voor de vrijwilligers van Voedselbank Amersfoort een avond over het werk dat zij doen voor de honderden klanten iedere week.
Werk dat allerlei vragen oproept, waarbij de verschillen tussen de klanten en de vrijwilligers een rol kunnen spelen..
Met de steun van het Haëlla Fonds en de Carel Nengerman fonds kon het Platform voor het doorwerken van de vragen de hulp inroepen van Maaike Ament en haar acteurs en muzikanten die de vragen van de vrijwilligers omzetten in gespeelde scènes (terugspeeltheater). In die scènes werd steeds helder neergezet: ‘kijk zó, of zó kan je met zo’n vraag omgaan’.

Klik hier voor een verslag van de avond.

1 oktober 2022: Sint-Jorislezing met Khadija Arib

Op zaterdagmiddag 1 oktober 2022 vindt de jaarlijkse Sint-Jorislezing plaats in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Deze lezing is een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Gastspreker is mevrouw Khadija Arib, lid en oud voorzitter van de Tweede Kamer. Zij houdt haar lezing over:

“Een samenleving uit balans: hoe herstellen we het evenwicht”.

Toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open.

Meer informatie vindt u in de flyer.

Vredesweek 2022: 21 september, dialoogavond “Met de moed van de hoop”

Woensdag 21 september 2022, 20:00-21:30
Mevlana Moskee

In Nederland spelen nu wel tien crisissen volgens commentatoren! En wereldwijd nog meer. Of je het nieuws nu op de voet volgt, of van een afstand: je krijgt er toch een tik van mee. Hoe kun je voorkomen dat je verbitterd of onverschillig wordt? Dat je de neiging voelt om je af te sluiten omdat je geen raad weet met je verontwaardiging, angst of teleurstelling?

Jan Durk Tuinier leidt deze dialoogavond midden in de Vredesweek. Hij is sociaal pedagoog en verbonden aan de Stichting Vredeseducatie, bekend van onder meer de Democratiefabriek en het DOEboek Burgerschap. Aan de hand van Hokusai’s De grote golf van Kanagawa raakten we in gesprek over dreiging en zekerheid, over crisis en hoop.

Een overzicht van alle in Amersfoort georganiseerde Vredesweek-activiteiten vindt u in het programma. Voor een uitgebreide beschrijving: zie de website van de Vredesweek.

Organisatie: Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies